Šuranské cukrovarské dráhy ...

Odkazy na úzkorozchodné železnice             RAILMAN.szm.sk

... nechcel by som opakovať to zaujímavé čo už napísali (len to niekedy trochu vylepšiť a viac propagovať)

    npz.yw.sk


obec / mesto


webová stránka
Šurany
Rastislavice
Tvrdošovce
Jatov
Trnovec nad Váhom
Selice
Močenok
Mojmírovce
Poľný Kesov
Branč
Štefanovičová


Palárikovo
Mesto Nitra
mesto Šurany
obec Rastislavice  (je tu spomínaná aj poľná železnica)
obec Tvrdošovce   www.Tourist-Channel.sk
obec Jatov   Jatov - Wikipedia, the free encyclopedia
Trnovec nad Váhom - Wikipédia
obec Selice   Selice - Wikipédia
obec Močenok travekatlas
Mojmírovce - Wikipédia / kaštieľ Mojmírovce - hlavná stránka
Poľný Kesov - Wikipédia / Poľný Kesov - Okres Nitra - VUC Nitriansky -
Branč - Okres Nitra - VUC Nitriansky - Obce.info - Informacie o
Štefanovičová - Wikipédia / Pengagi - hudobná country skupina Taráň pod ORECHOM Dráha spoja - Bus 403420 1
Štefanovičová  / Štefanovičová - Okres Nitra - VUC Nitriansky - Obce.info ...

Palárikovo - Okres Nové Zámky - VUC Nitriansky - Obce.info ...
Mesto Nitra www.nitra.sk

téma

web
Diskusia K-Report - úzkorozchodné dráhy 
 
http://www.k-report.net/diskuze/messages/28/121.html
Diskusia bratislavský server http://mestskadoprava.sk/diskusia/viewtopic.php?t=86
Kabinet úzkeho rozchodu  http://www.uzkyrozchod.com
Klub dráhařů http://www.drahari.info
Nitrianska poľná železnica http://www.npz.szm.sk   
Vlaky.net http://www.vlaky.net
ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNICA www.chz.sk
Železnice cukrovaru Šurany (rušňe a vozne) o téme na tejto stránke
o firme O&K – ('Orenstein a Koppel www.rail.sk\doprhist\uzke\vyrobci\ok\OaK.htm   * firma vyrábala rušňe pre ŠCŽ
o firme BUD (Strojáreň štátnych dráh Budapešť; Budapešť; Maďarsko) www.rail.sk\doprhist\uzke\uzkeindex.htm
Zoznam zachovalých rušňov O&K   http://www.chm.bris.ac.uk/org/murray/okpres.htm
RAIL.sk : železničné stanice  

stanica Šurany

www.rail.sk/arp/slovakia/zst/152066.htm 

stanica Nové Zámky

www.rail.sk/arp/slovakia/zst/134361.htm

stanica Nitra

www.rail.sk/arp/slovakia/zst/153064.htm
RAIL.sk : železničné trate  
trať Štúrovo - Bratislava hl. www.rail.sk/arp/slovakia/history/h130-4.htm
trať Šurany - Palárikovo www.rail.sk/arp/slovakia/history/h130-5.htm
trať Komárom - Nové Zámky www.rail.sk/arp/slovakia/history/h135.htm
trať Ivanka pri Nitre - Šurany www.rail.sk/arp/slovakia/history/h140-2.htm
trať Šurany - Nové Zámky www.rail.sk/arp/slovakia/history/h140-1.htm
časť o lokomotívach rail.sk www.rail.sk\doprhist\uzke\trate\surany.htm
   

názov železnice/foto

web/článok

Železnice cukrovaru Sládkovičovo

odkaz na www.rail.sk- www.rail.sk\arp\slovakia\history\h425.htm

Sládkovičovo - Abrahám / Lúčny dvor (?) ; Sládkovičovo [ 130 ] - Galanta [ 130 , 133 , 426 ] - Únovce - Dolná čárda (?) ; Sládkovičovo - Čierna Voda (500 mm). Cukrovar bol založený v roku 1867 a prvá kampaň sa uskutočnilav roku 1868. V roku 1870 postavila cukrovarnícka akciová spoločnosť v katastrálnom území Galanta , pri železničnej trati a ceste zo Sládkovičova do Galanty liehovar na spracovanie cukrovej melasy a rafinácie cukru. V rokoch pred 1. svetovou vojnou zakúpila cukrovarnícka spoločnosť v Sládkovičove ďalšie stovky jutár zeme v chotároch obcí Alekšince, Gáň, Košúty, Čierna Voda a Rišňovce. Možno povedať, že sládkovičovskému cukrovaru patrili celé chotáre v okolí.  V rokoch 1. ČSR vlastnila sládkovičovská cukrovarnícka spoločnosť už 14000 jutár vlastných pozemkov a v správ mala ďalších 17000 jutár. Cukrovar Sládkovičovo (Tkáč, F.: Cukrovar Sládkovičovo, In.: Vlastivedný časopis, č.4, roč. XII, 1968)
Okrem iného na www.rail.sk  nájdete aj fotografie pozostatkov tejto cukorvarky
 

Železnice cukrovaru Topolčany

www.rail.sk\arp\slovakia\history\h450-1.htm

Lesná železnica Topoľčany - Stará Huta / ŽSR - lesné a poľné železnice  / Lesná železnica Bošany - Cibajka / Železnice Leopolda Haupt-Stummera v regióne Topoľčany
/ ŽSR - miestna žel. Topoľčany-Bošany-Trenčín / GREBE.host.sk Trenčín - Chynorany / VLAKY.NET článok / VLAKY.NET

Poľnohospodárska železnica Pohronský Ruskov - Želiezovce

odkaz na www.rail.sk - www.rail.sk\doprhist\uzke\trate\zeliez.htm

Pohronský Ruskov - Wikipedia, the free encyclopedia

HISTÓRIA ZÁCHRANY A SÚČASNÝ STAV ÚZKOROZCH.ŽELEZNICE V NITRE

Železničná trať Levice - Čata

VLAKY.NET

ŽSR - zoznam staníc

Úzkorozchodná poľnohospodárska  železnica Trnava – Nižná

odkaz na rušňovú časť rail.sk www.rail.sk\doprhist\uzke\trate\trnava.htm

ÚZKOROZCHODNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA ŽELEZNICA TRNAVA – NIŽNÁ
Železnice cukrovaru Trnava / ŽSR - zoznam staníc - Nižná

Poľná-Cukrovarská železnica Streda nad Bodrogom

odkaz na rušňovú časť rail.sk www.rail.sk\doprhist\uzke\trate\strnbod.htm

Streda nad Bodrogom - Wikipédia / ŽSR - zoznam staníc

Lesná  železnica v okolí obce Bystričany

odkaz na rušňovú časť rail.sk www.rail.sk\doprhist\uzke\trate\bystric.htm
Železničná trat Prievidza - Veľké Bielice
Termálne kúpalisko Chalmová
Bystričany - Okres Prievidza - VUC Trenčiansky - Obce.info ...
Bystričany  TRAVELatlas
Bystričany - Wikipedia, the free encyclopedia /
VLAKY.NET - žst. Bystričany

 

Lesná železnica pri Topolčiankach

odkaz na rušňovú časť www.rail.sk\doprhist\uzke\trate\topciank.htm

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - október 2005

MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ - február 2003

Lesná železnica Topoľčianky - Žiare

Prehľad lesných železníc na Slovensku

slovakiatourism.sk

© L. Perný 2005-2009