Železnice pri trati Šaľa - Neded            new

Železničná trať  Žihárec - Dolný Chotár www.rail.sk\arp\slovakia\history\h428.htm


Žst. Žihárec © Addams www.rail.sk

Úzkorozchodná železnica pre mňa neznámeho pôvodu zo stanice Žihárec.  Pravdepodobne na poľnohospodárske účely.

 

Úzkorozchodná železničná trať v regióne Diakovce www.rail.sk\arp\slovakia\history\h427.htm

V okolí Diakoviec bola vybudované malá sieť úzkorozchodnej železnice. Taktiež pravdepodobne na poľnohospodárske účely.


Diakovce © Addams www.rail.sk

© L. Railman Perný