Úzkorozchodné železnice pri trati Nové Zámky  - Štúrovo 

Železničná trať / Railway line Štúrovo - Nové Zámky - Bratislava hl. st.
 www.rail.sk\arp\slovakia\history\h130-4.htm
oficiálna časť o tejto Štúrovo - Nové Zámky /


Železničná trať Mužla - Belá

/ ??? /

www.rail.sk/skrail/mapy/mapa527a.gif


Železničná trať Gbelce - Bátorove Kosihy
  www.rail.sk\arp\slovakia\history\h455.htmmapa traťe Gbelce - Bátorové Kostihy

Neznáma trať 554 z rail.sk (?) je medzi Gbelcami a Novými Zámkami
 

www.rail.sk/arp/slovakia/history/histzsr2.htm#554 / www.rail.sk/arp/slovakia/history/h554.htm 

© L. Railman Perný 2006-2007