Šuranské cukrovarské dráhy ...
Žst. Trnovec nad Váhom
a okolie
 

Železničná stanica Trnovec nad Váhom (úvod)

Železničná stanica Trnovec nad Váhom sa nachádza na hlavnej trati Nové Zámky - Galanta - Bratislava. Hlavná trať je vedená prevažne rovinatým terénom a preto tu nie sú žiadne raritné stavby (okrem mosta cez Váh). Poďme však k hlavnej téme tejto stanice - šurianskej úzkorozchodke. Z Trnovca nad Váhom išla cukrovarka na smery : Trnovec - Poľný Kesov, Trnovec - dvor Trnovec, Trnovec - dvor Kopanica a železničný úzkorozchodný uzol v Trnovci (triangel).

 

Čo si možno všimnúť z "veľkej" železnice

Po východe z Trnovca smerom na Jatov si môžete všimnúť násyp (štýl ako hrádza) ktorý je prerušený mostom (železný mostík vidieť hneď vedľa lesíka). Je to smer na Horný Jatov a ďalej. Ak nerátam pásy v poliach ktoré sú nepodstatná vec tak to je asi všetko. Keby ste chceli viac, museli by ste sa dať na pešiu alebo bicyklovú túru po okolí Trnovca kde sa dajú nájsť ešte nejaké pozstatky po tejto železničke.
 
Foto : Tomáš Rotbauer
(väčšia foto)


*
map download from www.rail.sk (C) Addams

Odpoveď pre otázniky z máp

Šurianská cukrovarka sa pretína tiež s osudmi iných železničiek rovnakého osudu. Konkrétne je to trať 440. V oblasti Trnovca nad Váhom to bola konospražka v majetku grófa Hunyady László od Váhu cez obec do Tehelni a výrobne eternitovej krytiny s odbočkou do výkrmne László & László.Ďalšia takáto železnička v majetku baróna Springbe- ra z Viedne viedla z Trnovca do dvora Horný Jatov (Felsó Jatto) , ktorý jej patril. Súčasťou tejto siete bolo aj spojenie do Horné Jatova. Všetky tieto trate boli navzájom prepojené a niekedy tam zašla aj šurianska lokomotíva. Nakoniec však splynuli so sieťou ŠCŽ.  
                                                                           
upravený článok z Rail.sk (Šurany), dodal Addams

Trať Trnovec - Horný Jatov - Kľučiareň (a časti hlavnej trate)

(časť Přibilovho článku venujúca sa tejto časti preložená do SK)

Úzkokoľajka Trnovec - Kľúčiareň pôvodne patrila inému majitelovi, ale až po 2. svetovej vojne bol vybudoavný chýbajúci kilometer k Kľučiarni (k Goradzovskej odbočke). Tím definitívne splynula s šuranskou sieťou. Vetva ku Kľučiarni prebehla vpravo od cesty, kde sú náznaky telesa. Na začiatku dvora je pre trať rozšerený priepust, stavaný zrejme z núdzového materiálu, ktorý bol zrovna v poruke , vrátane kusov starého betónu. V centre dvora koľaj prešla na opačnú stranu cesty a naviazala na starší úsek. Po ďalšom kilometre sú zbytky telesa pod miernym svahom, trasa uhýba doprava. Za križovatkou poľných ciest ležalo nákladisko, identifikované i dnes podľa ostrovku starého dláždenia zložišťa. Naľavo od cesty teleso pokračuje, neskôr sa zarastený násyp prechodne odkloní, drážka prekonáva dlhý kanál asi 30 metrov vzdialení. Železničný most zmizol bez stopy. Naopak most pre cestu vyzerá podozrivo železnične. V Hornom Jatove dodnes stojí váha a za dvorom vychádzali krátke odbočky. Teleso ide zarovno s miestnou komunikáciou a od križovatky potom k hlavnej ceste k Trnovcu. Úzkokoľajka prešla potok Trnovec (most už nie je) a tesne pred podjazdom trati Bratislava - Štúrovo sa spojila s vetvou vedúcu priamo k Trnovcu. Priama trasas k Trnovcu sa za roztrojením viacej približuje k hlavnej ceste, zviditeľnuje sa násypom a prekonáva občasný tok. Opery mostu sú sledovateľné aj z auta. Násyp pokračuje ešte niekoľko desiatok metrov k Dlhému kanálu, v celom ďalšom prebehu k Trnovcu (asi kilometer súbežne s traťou do obce Kopanice) je však odstránený, zostali iba iba zbytky mostku. Bez telesa, bez vegetácie i bez bez vody zaniknutému občasnému toku. Najzaujímavejšia mostná pamiatka sa nachádza na potoku Trnovec, kde spočíva na opreách malá železná konštrukcia. Pred vojnou pokračovala od mostu odbočka poblíž hlavnej cesty smerom k stanici veľkej železnice (do dvora??). Hlavná šurianska trať stanicu minula, sledujúc pravý breh potoka Trnovec a spojila sa s vetvou cez Horný Jatov. Hneď potom podišla normálnerozchodovú dvojkoľajku. Je tu rovný betónový podjazd vysoký asi 2,3 metra. Koľaj vystriedal asfalt, ale všetky auta sem nevôjdu. Na juh potom mierila Šuranka k dvoru Mária a Seliciam.

Trate Trnovec - dvor Trnovec a Trnovec - dvor Kopanica a iné

Od roku 1916 sa staval tretí úsek ( znova v troch častiach ) : Veľká Dolina - Trnovec - dvor Mária (neskôr Selice), Trnovec - dvor Trnovec a Trnovec - dvor Kopanica

Trať Trnovec nad Váhom - Selice              
(posledné budovanie)

Úzkokoľajka pokračovala od stanice ešte ďalej, podieľ miestnej komunikácie asi 700 metrov od výkrmne "ošípaných" pri prejazde. Naopak bola postavená iná odbočka, a síce pri obci Selice, čo mala dĺžku 3-3,5 km a končila pri starom ramene Váhu po vojne neexistovala. Jej zakončenie bol najvzdialenejší koľajový bod od cukrovaru (asi 40 km). Bolo to zároveň posledné dobudovanie šurianskej siete ktoré hneď vzápätí zrušili (bolo to v roku 1950).

  
© L. Perný 2006-2007