Šuranské cukrovarské dráhy ...

 
 

Úzkorozchodná železničná trať Degeš(Rastislavice) - Jatov a Jatovské spojky
Narrow railway from Rastislavice to Jatov Stop 

Úvodom

Ako doplnok som zostavil aj časť ktorá sa zaoberá Jatovskou časťou šurianskej trate a všetkým tým čo s ňou súvisí. Vedie z obce Rastislavice cez obec Jatov ku hlavnej trati. Konečne sa mi podarilo vyraziť na tento smer a zdokumentovať to...

Podľa článku Po trase ...
Po stopách Jatovskej trate (vlastné skúsenosti)
Odpoveď pre otázniky z máp - trasy podľa starších máp
Fotografie (vlastné)

Podľa článku Po trase šuranské cukrovarské železnice

... za križovatkou sa usadla vľavo od cesty do Jatova a prešla okolo dvora Kalvín (dvor Degeš). Kilometer za dvorom sa cesta zatáča doľava a klesá k obci, úzkokoľajka zmenila smer už o 250 metrov skôr., avšak doľava a v poliach rozvinula svoju trasu pre lepšie zvládnutie spádu (rozorané) . S nevýrazným telesom sa stretáme až pred Jatovom po oboch stranách vozovky, ktorú tu trať krížila zároveň s kanálom. Cesta za obcou klesne k Jatovskému kanálu a trasa sa opäť zviditeľňuje násypom. Posledný úsek telesa od okraja Malého Jatova k zastávke Jatov (Dolný Jatov) na trati Bratislava - Štúrovo. Je zlikvidovaný, vrátane oblúku doprava k zaniknutému nákladisku. Z toho nákladišťa vychádzala úzkokoľajka iného vlastníka a rovnakého rozchodu k dvoru Malý Jatov, kde sa vetvila do dvora Dolný Jatov, do dvora Kendereš na opačnej strane normálne rozchodnej trate a existovalo rovné napojenie pozdĺž veľkej železnice do Horného Jatova. Táto sieť vznikla ešte za Uhorska, za komunizmu už bola zrušená, niektoré časti asi dosť dlho , takže prevozné splynutie so cukrovarkou Šurany bolo len epizódou v dávnych časoch. Dodnes zostal pekný násyp vynorujúci sa za vegetáciou na konci niekdajšieho nákladiska a mieriaci na sever k starej časti Malého Jatova... (preložený text Tulák po dráhách č. 18/19. IX. 2000)

Po stopách Jatovskej trate
Nebola to síce pešia ani bicyklová túra ale aj cestou autom sa tu dá niečo nafotiť. Dôvodom cesty bola prehliadka výluky v Tvrdošovciach, ktorú som si nenechal ujsť. Článok neklamal .Sám som sa presvedčil že tu skoro okrem zopár kríkov ktoré znázorňujú násyp, úplne nič nie je. Iba keď si strašne domýšľate. Fotil som až cestou späť  z Tvrdošoviec do Komjatíc cez Rastislavice. Takže prvá fotografie patrí odchodu z obce Jatov. Priamo pri hlavnej trati som nebol. Išli sme popri hlavnej ceste. Pravdepodobne povedľa trasy úzkorozchodky.
Jedna odchýlka je medzi Kalvínom a Jatovom ktorú zreteľne vidieť. Nepodarilo sa mi ju výstižne odfotiť, ale foto dva je z tejto odchýľky. Takže po jedinej odchýlke nasleduje len rovná trať popri ceste ktorá sa ani nedá spozorovať. Tu niekde by sa mal nachádzať dvor Kalvín ktorý som si nikde nevšimol. Ďalšia zastávka je už len Degeš alebo Rastislavice. Nečudujem sa. Bolo to pred sto rokmi. Zázrak je už len ten pás v poli ktorý železnicu pripomína... (text by Railman)

Trasy podľa starších máp

Na týchto mapách vidíme ešte odbočku z Dolného Jatova do dvora Čierny Vŕšok a odbočku z Malého Jatova do majera Kendereš ktorá išla súbežne sa hlavnou traťou z NZ do Galanty. Na staršej mape vidíme aj podídenie hlavnej trate úzkorozchodkou.

 

Odpoveď pre otázniky z máp

Šuranská cukrovarka sa pretína tiež s osudmi iných železničiek rovnakého osudu. Konkrétne je to trať 440 . V oblasti Trnovca nad Váhom to bola konespražka v majetku grófa Hunyady László od Váhu cez obec do Tehelni a výrobne eternitovej krytiny s odbočkou do výkrmne László & László. Ďalšia takáto železnička v majetku baróna Springbe- ra z Viedne viedla z Trnovca do dvora Horný Jatov (Felsó Jatto) , ktorý jej patril. Súčasťou tejto siete bolo aj spojenie do Horné Jatova.Všetky tieto trate boli navzájom prepojené a niekedy tam zašla aj šuranská lokomotíva. Nakoniec však splynuli so sieťou ŠCŽ. upravený článok z Rail.sk (Šurany) © Addams

FOTOGRAFIE  © L. Railman Perný 2006


Železničná zastávka Jatov


Východ z obce Jatov a odchýlka trate pri ceste © L. Railman Perný 2006


Možno tadiaľto viedla železnica na Čierny Vrch  © L. Railman Perný 2006


Cesta do Rastislavíc a zároveň domyslená železnica  vpravo alebo vľavo © L. Railman Perný 2006


Príchod do obce Rastislavice  © L. Railman Perný 2006

´
Obec Rastislavice(1), odbočka na Jatov z iného pohľadu  © L. Railman Perný 2006

 
     
 

© L. Railman Perný 2006-2007 All Rights Reserved
Podklady : Tulák po dráhách (Jaroslav Přibyl), www.rail.sk,
Odkazy : vlaky.net, www.rail.sk,  www.uzkyrozchod.com