Šuranské cukrovarské dráhy ...

Trať Poľný Kesov - Cíkoš Pereš - Nový Majer - (Kokoš)

...pokračovanie z článku Po trase Šurianskej cukrovarskej železnice

Teleso čoby zarastený násyp vidieť až za ďalšou križovatkou, patrí však už k odbočke na Nový Dvor. Táto vetva merala niečo cez 4 km , po vojne za Novým Dvorom o niekoľko stoviek metrov skrátená ...

Čo viac...

Tu som sa toho veľa nedozvedel . Viem len že mala 4 km a bola tu aj odbočka na Kesovský Cíkoš Pereš. "A tým je to tady zatím uzavřené pánové"...

 

AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE ČO SA TÝKAJÚ TEJTO TRATE PRIJMEM na e-mail railman@szm.sk

 

© L. Railman Perný  2005 / zdroj : Tulák po dráhách (Jaroslav Přibil)