Zrušená železničná trať Palárikovo (Slov. Meder) - dv. Piková a ďalej
trať 443 ( podľa rail.sk )

DOPLNKOVÉ TRATE V OKOLÍ ŠURIAN, NOVÝCH ZÁMKOV A NITRY


Železničná stanica Palárikovo

 

 

Palárikovská úzkorozchodná sieť

V okolí Slovenského Mederu (Palárikova) bola vybudovaná sieť poľnohospodárskych úzkorozchodných železníc. Železnica zvážala poľnohospodárske plodiny do stanice normálneho rozchodu Palárikovo (ako cukrovarka Šurany v Trnovci nad Váhom ). Teleso vedľa cesty si môžete všimnúť od stanice smerom do obce (vedľa malého lesíka). Trasa išla zo stanice cez obec Palárikovo do dvora Piková a na druhý smer cez dol. Kerestúr. V odbočke na dvor Pikovú - ps. Zofia . Z obce išla ešte trať cez Svätojánsky dvor k zast. (vtedy nakladišti) Ľudovítov pri hlavnej trati ...

Ako som sa neskôr dozvedel, išlo o konskú železnicu bez lokomotív, slúžiacu pre potreby vrchnosti...


Historicky by sa dalo povedať, že železnica fungovala okolo roku 1910. Podľa rôznych názorov starších ľudí, ktorých som sa na to spytoval by sa dalo povedať že :
železnica zvážala poľnohospodárske plodiny do stanice Palárikova a nakladišťa (dv.) Ľudovítov z okolitých polí
(dvorov - štátnych majetkov). Podobný systém dopravy bol aj na cukrovarke Šurany.mapa siete (1921/26/36)

Mapa z roku 1938
mapa siete (1938)
 


Na mape z roku 1938 je však trať na Horný Kerestúr zaznačená úplne inak. Dalo by sa to zhrnúť asi takto žst. Palárikovo - Dol Kerestúr ( odbočka ) - dv. Alexandrov ( odbočka ) - odbočka na Horný Kerestúr - Pustatina Bab háj. Smer na Ľudovítov je v celku nezmenení. Povedal by som že v roku 1938 bol dostavaný úsek na pustatinu Bab Háj ...

Úsek v okolí obce Palárikovo (Slovenský Meder)

Do obce Palárikovo sa železnička dostala zo stanice povedľa stúpajúcej cesty. Po zákrute išla po brehu rieky (CATORNA) až k výhybke (smer Ľudovítovo) a ďalej je tu naznačený most. Za mostom prechádza cestu a ide rovno až k ps. Zofia. a nejakému majeru Csiko. Tu sa rozdvojuje na niekoľko smerov do polí.


mapa siete ( - )

Prečo píšem aj o takýchto tratiach...

Chcel by som priblížiť ľudom históriu tratí o ktorých ani netušili že prechádzali cez ich obec. K dispozícii mám zatiaľ len vlastné texty a mapy z www.rail.sk - to je kľúčová vec prečo sa o toto zaujímam ( bez máp by som to ďaleko nedotiahol )... mapy nájdete cez www.rail.sk / Železničné odkazy na Slovensku / Stránky fanúšikov železnice / Addams / žel. mapy ...

Akékoľvek dokumenty, texty alebo dokonca fotografie prijmem na railman@szm.sk
 

Railman L. Perný © 2005

Príbuzné stránky :

Zrušená úzkorozchodka Nové Zámky - Majer Gúta (Kolárovo)
Zrušená úzkorozchodka Tvrdošovce - dvor Jánošíkovo
Zrušená úzkorozchodka Palárikovo - Dvor Piková

Odkazy :
Kabinet úzkeho rozchodu :
http://www.uzkyrozchod.com 
Klub dráhařů _ : http://www.drahari.info    
Vlaky.net ___ : http://www.vlaky.net
www.slovakrail.sk / www.zsr.sk - officiálne stránky

Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
Železničn
á trať Štúrovo - Bratislava hl. st.
Železničná trať Šurany - Palárikovo
www.npz.szm.sk /Nitrianska poľná železnica
www.chz.sk        / Čiernohronská železnica